§ 4 Yksikköhintaperusteiset maa-ainekset ja koneet 2019-2020

Lataa 

MjuDno-2019-237

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

kiinteistöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §23

Teknisen johtajan delegointipäätös 29.6.2017 §13

Päätös

Työmailla tarvittava työkone tilataan kulloinkin edullisimmalta ja sopivimmalta työkoneen tarjoajalta tarjousten mukaiset hinnat huomioiden. Työmaat ovat yksittäisiä kestoltaan yhdestä tunnista muutamaan päivään ja ovat hankinta-arvoltaan pieniä. Tarjouspyynnön mukaisesti näillä pienillä työmailla tarvittavat vähäiset (<3 kuormaa) maa-ainekset hankitaan kaivutyöhön kuhunkin kohteeseen valitulta, mikäli mahdollista. Tällä varmistetaan työmaan jouheva eteneminen ja vältytään mahdolliselta ylimääräisen tavaran varastoinnilta.

Tilaajan varastoon tai matoksi toimitettavat maa-ainekset tilataan sopivimmalta ja edullisimmalta toimittajalta tarjousten mukaiset hinnat huomioiden. 

Allekirjoitus

Jouni Huusari

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut