§ 1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työryhmän perustaminen

Lataa 

MjuDno-2019-61

Päätöspäivämäärä

19.1.2019

Päätöksen tekijä

kunnanjohtaja

Päätöksen perustelut

-

Päätös

Mäntyharjun kunnan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työryhmäksi (myöhemmin HYOS) nimetään laajennettu johtotiimi. Johtotiimin ulkopuolisia vakiojäseniä ovat hyvinvointikoordinaattori ja markkinointipäällikkö.
HYOS:n tulee kokoontu säännöllisesti aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12.00 johtotiimin aluksi.
Johtotiimi voi kutsua ulkopuoliset jäsenet asiantuntijaksi myös muihin viikkokokouksiin, mikäli käsiteltävään asiaan liittyy esimerkiksi vaikutusten ennakkoarvioinnin tai muun selvityksen ja viestinnän tarvetta.
HYOS:n puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja.
Kaikki HYOS:n jäsenet voivat tuoda kokoukseen asioita ja hyvinvointikoordinaattori valmistelee esityslistan.
Johtotiimin sihteeri kirjaa myös HYOS:n käsittelemät asiat osana johtotiimin pöytäkirjanpitoa ja toimittaa Jotin ulkopuolisille jäsenille muistion HYOS:n aikana käsitellyistä asioista.

Allekirjoitus

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut