§ 1 Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry /edustajan nimeäminen 2018-2019

Lataa 

MjuDno-2018-107

Päätöspäivämäärä

21.2.2018

Päätöksen tekijä

kunnanjohtaja

Päätöksen perustelut

Kuntalaki 39 § 1 mom. 3 kohta  Kunnanhallituksen tehtävät
"Kunnanhalitluksen tulee:
---
3) valvoa kunnan etu ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa ja käyttää sen puhevaltaa.
---

Kuntalaki 41.3 § nojalla kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

Päätös

Mäntyharjun kunta nimeää Mikkelin Musiikkiopiston Kanntusyhdistyksen hallitukseen ehdolle toimikaudeksi 2018-2019 jäseneksi Eveliina Mäenpään ja hänen varajäsenekseen hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen.

Allekirjoitus

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut