§ 3 Rakennuslautakunnan esittelijän sijainen

Lataa 

MjuDno-2019-234

Päätöspäivämäärä

28.3.2019

Päätöksen tekijä

kunnanjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 22 § kohta Rakennuslautakunta 2 mom.
Rakennusltk delegointipäätös 14.2.2017 § 9

Päätös

Määrään kiinteistöpäällikön toimimaan rakennuslautakunnan esittelijän sijaisena ja hoitamaan rakennustarkastajan muutkin virkatehtävät rakennustarkastajan ollessa poissa tai esteellinen.

Allekirjoitus

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut