§ 10 Iltatorikokeilu heinäkuussa 2019

Lataa 

MjuDno-2019-297

Päätöspäivämäärä

25.4.2019

Päätöksen tekijä

tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 23

Päätös

Mäsek Oy:lle myönnetään lupa järjestää iltatoritoimintaa edellä kuvatun mukaisesti heinäkuun 2019 aikana. Luvan saaja vastaa iltatorien aikana torin järjestyksen pidosta ja siisteydestä.

Allekirjoitus

Tapio Pesonen, vt. tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut