§ 14 Katuvalaistuksen saneeraukseen liittyvät rakennuttamispalvelut

Lataa 

MjuDno-2018-437

Päätöspäivämäärä

2.8.2018

Päätöksen tekijä

tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 23

Päätös

Hyväksyn Insinööritoimisto Markus Halmeen toimittaman 1.8.2018 päivätyn tarjouksen kustannusarvion 7 800 €:n mukaisesti.

Allekirjoitus

Tapio Montonen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut