§ 13 Metsäomaisuuden hoitosopimuksen irtisanominen

Lataa 

MjuDno-2019-348

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 23

Päätös

Mäntyharjun kunta irtisanoo voimassa olevan metsäomaisuuden hoitosopimuksen siten, että sopimus päättyy 31.12.2019. Irtisanomishetkellä kesken olevat työt hoidetaan loppuun sopimuksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Tapio Pesonen, vt tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut