§ 27 Pohjakartan hyväksyminen / palvelun ostaminen

Lataa 

MjuDno-2018-739

Päätöspäivämäärä

13.12.2018

Päätöksen tekijä

tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 23

Päätös

Mäntyharjun kunta ostaa pohjakartan tarkastamis- ja hyväksymistehtävät Kangasniemen kunnan maankäyttöteknikko Jouko Romolta Kangasniemen kunnan liitteenä olevan taksan mukaisin hinnoin.

Allekirjoitus

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, teknisen johtajan po.

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut