§ 25 Teknisen johtajan vhp:n 14.8.2014 § 15 peruminen / liikennemerkkien asentaminen Viitosraitille

Lataa 

MjuDno-2018-652

Päätöspäivämäärä

31.10.2018

Päätöksen tekijä

tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 23

Päätös

Edellä mainittuun selvitykseen ja 18.10.2018 pidettyyn tietoimitukseen perustuen:

  1. Perun 14.8.2014 tehdyn teknisen johtajan viranhaltijapäätöksen § 15 "Liikennemerkkien asentaminen Viitosraitille".
  2. Kehotan tiekuntaa poistamaan liikennemerkit moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty sekä lisäkilvet "ei koske tieosakkaita" ja "ei talvikunnossapitoa" Viitosraitin tieosan Pertunmaantie-Huhtamäentien molemmin puolin 15.11.2018 mennessä.
  3. Kehotan tiekuntaa käsittelemään liikennemerkkiasia uudelleen kokouksessa siten, että siitä on maininta kokouskutsussa. Tämän jälkeen siihen haetaan tieliikennelain 51 §:n mukainen kunnan suostumus.
  4. Kehotan tiekuntaa käsittelemään tiekunnan kokouksessa väistämisvelvollisuusmerkit Huhtamäen ja Tiilikkalantien liittymissä (merkit voi jättää paikalleen liikenneturvallisuussyistä).
  5. Pyydän huomioimaan, että yksityistielain 96 §:n mukaan "kunnan avustaessa yksityisen tien kunnossapitoa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää" eli kieltomerkkejä ja rajoituksia ei sallita.

Allekirjoitus

Tapio Montonen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut