§ 19 Tekojääradan piha-alueen muutostöiden maa-ainekset

Lataa 

MjuDno-2017-598

Päätöspäivämäärä

12.9.2018

Päätöksen tekijä

tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 23
Kunnossapitotyönjohtajan vhp 9.4.2018 § 2

 

Päätös

Tilaan Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy:ltä tekojääradan piha-alueen muutostöiden työmaalle n. 550 tn jakavaa soraa 0-100 mm hintaan 4,90 € / tn sekä  n.180 tn kalliomursketta hintaan 6,90 € / tn.

Allekirjoitus

Tapio Montonen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut