§ 1 Jätevedenpuhdistamon lietteen jätkokäsittely

Lataa 

MjuDno-2018-171

Päätöspäivämäärä

8.3.2018

Päätöksen tekijä

vesihuoltomestari

Päätöksen perustelut

Teknisen johtajan delegointipäätös 20.6.2017 § 12

Päätös

Hyväksyn Joutsan Ekokaasu Oy:n tarjouksen lietteen vastaanottomisesta vastaanottotaksan mukaisesti.

Taksa on voimassa vuoden kerrallaan.

Allekirjoitus

Ali Tiimonen, vesihuoltomestari

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut