Keskusvaalilautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ehdokashakemusten vastaanottaminen ja siitä kuuluttaminen

MjuDno-2021-33

Kuvaus

Vaalilain (714/98) 34 §

"Viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisten kokoushuoneistoissa sekä julkaistava kunnallisvaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi (ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä)."

Vaalilain (718/98) 152 §

"Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.00." 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää, että

1. ehdokashakemukset vastaanottaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri,

2. päivä on tiistai 4.5.2021 ja kellonaika on 12.00-16.00,

3. paikka on kunnantalo (Asematie 3), kokoushuone Kalla,

4. kuulutus julkaistaan torstaina 22.4.2021 ilmestyvässä Pitäjänuutiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-kotisivuilla sekä keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa,

5. vaali-ilmoitus, jossa mainitaan vaalipäivä, ennakkoäänestysajankohta, äänestyspaikat ja -ajat,  julkaistaan Pitäjänuutiset lehdessä 6.5.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.