Keskusvaalilautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ehdokkuus kuntavaaleissa

MjuDno-2021-35

Kuvaus

Vaalilain (714/98) 13 §
"...Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa."

Em. perustuen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakunnan jäseniä ilmoittamaan välittömästi keskusvaalilautakunnan sihteerille, kun päätös ehdokkaaksi asettumisesta on tehty, jotta keskusvaalilautakuntaan voidaan kunnanhallituksen toimesta tarvittaessa määrätä riittävä määrä väliaikaisia varajäseniä (VaaliL 14 §).

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan jäsenet merkitsevät asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.