Keskusvaalilautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Patrikainen ja Mirja Mattila.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Patrikainen ja Mirja Mattila.