Keskusvaalilautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

MjuDno-2021-34

Kuvaus

Vaalilaki (714/98) 145 §

"Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnasta valitaan.

Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa.

Kuulutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä."

Kuntalain 16 §:n mukaan kuntavaaleissa valittavien valtuutettujen lukumäärät määräytyvät kuntien asukaslukujen mukaan.

Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan on 30.11.2020 Mäntyharjun kunnan asukasluku 5683.

Valtuustokauden 2021-2025 valtuutettujen lukumäärä on 27. 

Päätösehdotus

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta 

1. toteaa, että Mäntyharjun kunnassa 1.8.2021 alkavaksi 4-vuotiskaudeksi kunnanvaltuustoon valitaan 27 valtuutettua varavaltuutettuineen,

2. toteaa, että em. asiat yhdistetään samaan kuulutukseen muiden vaaliasioiden kanssa. Kuulutus julkaistaan torstaina 22.4.2021 ilmestyvässä Pitäjänuutiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-kotisivuilla sekä keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa

Päätös

Hyväksyttiin.