Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomien yhteislistan toimittaminen lehdistölle

MjuDno-2021-244

Kuvaus

Kuntavaalien ehdokaslistat otettiin vastaan tiistaina 9.3.2021 klo 12.00-16.00 välisenä aikana kunnantalolla kokoushuone Kallassa, läsnä olivat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja sekä keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ehdokaslistat toimittivat seuraavat puolueet: Suomen Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset r.p, Suomen Keskusta r.p, Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomat, Suomen Sosialidemokraatinen Puolue, Suomen kommunistinen puolue r.p., Kansallinen Kokoomus rp, 

Keskusvaalilautakunnan sihteeriä oli pyydetty Länsi-Savosta sekä Pitäjänuutisista toimittamaan kuntavaaliehdokkaiden nimilistat lehtien toimituksiin sähköpostilla mahdollisimman pian niiden saavuttua kuntaan. Nimilistat lähetettiin lehtien toimituksiin tiistaina 9.3.2021 klo 16.26. Puolueiden ehdokaslistalla on mainittu ehdokkaan nimen lisäksi arvo, ammatti, tai toimi sekä henkilötunnus (hetu poistettu toimituksiin lähetystä asiakirjasta). Yhteislistalla näkyvät vain ehdokkaan nimi sekä valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen allekirjoitus.

Sanomalehti Länsi-Savossa oli 10.3.2021 uutinen, jossa kerrottiin kuntavaaliehdokkaiden nimet Mäntyharjun kunnassa. Lehti oli uutisoinut kaikkien puolueiden ehdokkaiden nimien yhteydessä arvon, ammatin, tai toimen. Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomattomien kohdalla oli mainittu vain ehdokkaiden nimet.  

Lehdistö oli päätynyt julkaisemaan puolueiden ehdokkaiden nimien lisäksi myös arvon, ammatin, tai toimen. Koska yhteislistalla olevilla ehdokkaiden kohdalla ei ollut mainittu arvoa, ammattia tai toimea, ei lehdistö sitä uutisoinut. 

Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomat ottivat yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin ja pyysivät, että heidän listansa täydenttäisiin arvolla, ammatlla ja toimella. Pyyntö koski Länsi-Savo lehden nettijulkaisua sekä printtilehteä. Pitäjänuutiset lehti julkaisi vain kaikkien ehdokkaiden nimet, ei arvoa, ammattia tai tointa, joten täydentäminen ei ollut tarpeen ko. lehdessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri lähetti 10.3. klo 9.46 Länsi-Savon toimitukseen puolueisiin sitoutumattomien ehdokkaiden nimilistan täydennettynä arvolla, ammatilla tai toimella. Länsi-Savon toimitus täydensi nettilehden uutista uusilla tiedoilla torstaina 10.3.  

Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomat pyytävät, että heidän ehdokaslistansa arvon, ammatin tai toimen kera julkaistaisiin Länsi-Savon printtilehdessä joko lehden uutisena tai kunnan toimittamana ilmoituksena. 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on kysynyt oikeusministeriöstä neuvottelevalta virkamieheltä, onko keskusvaalilautakunnalla vastuu ilmoittaa ehdokkaiden nimien lisäksi myös arvo/ammatti/toimi. Vastauksena oli, että he eivät näe perusteita siihen, miten uutisointi tai sen puutteellisuudet olisivat keskusvaalilautakunnan vastuulla, kun keskusvaalilautakunta on toimittanut lehdistölle lehdistön pyytämät tiedot.

 

 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta keskustelee asiasta.

Keskusvaalilautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että keskusvaalilautakunta on toimittanut lehdistölle niiden pyytämät tiedot (ehdokkaiden nimilistat), eikä virhettä ole tapahtunut. Myös oikeusministeriöltä saatu vastaus osoittaa, ettei uutisointi tai sen puutteellisuudet ole keskusvaalilautakunnan vastuulla.
Keskusvaalilautakunta toimitti Länsi-Savo -lehden toimitukseen heti keskiviikkoaamuna 10.3. puuttuvat tiedot, jotka Länsi-Savon toimitus julkaisi nettilehdessään. Länsi-Savon lehden päätoimittaja on kertonut, että he eivät julkaise uudestaan lehtiartikkelia kuntavaaliehdokkaista arvo, ammatti tai toimi -nimikkeiden puuttumisen vuoksi.

Mahdollisesti kuntavaalien siirtymisen vuoksi, ehdokasasettelut tehdään uudestaan, jolloin myös uutisointi lehdistössä tehdään uudelleen. Tällöin on mahdollisuus ehdokkaita asettaneiden puolueiden ja yhteislistojen jättäjien jättää uudet ehdokaslista niillä tiedoilla millä he haluavat ne julkisuuteen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti, ettei toimita Länsi-Savo lehteen ilmoitusta "Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomien ehdokaslista" täydennettynä arvo, ammatti tai toimi nimikkeillä. 

 

 

 

 

Tästä pykälästä ei saa tehdä valitusta VaaliL 45 §:n mukaan. 
- VaaliL 4 luvun mukaiset ehdokasasettelun viranomaistehtävät