Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Astala ja Unto Auvinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Astala ja Unto Auvinen.