Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vaalitoimitsijoiden määrääminen

MjuDno-2021-241

Kuvaus

Vaalilaki 17 § Vaalitoimitsijat
"Ennakkoäänestyksessä kotimaan yleissä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtii vaalitoimitsijat. 
Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa.
Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina ovat:

1. Suomen edustustossa sen päällikkö tai hänen nimeämänsa henkilö;
2. suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva henkilö;

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikass toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. 

Asianosaisissa vaaleissa ehdokkaan oleva henkilö ei voi olla vaalitoimitsijana."

Kunnanhallitus on määrännyt 22.2.2021 § 47, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo, Koulutie 1.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijoiksi:

Anna Käki
Aleksi Hyvönen
Kati Joutsenkunnas
Timo Joutsenkunnas
Aino Ollikainen
Tanja Rihu
Terhi Talikka
Marko Nyrhinen

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan.
 

Päätös

Hyväksyttiin.