Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ehdokasasettelun käsittely ja huomautukset, kuntavaalit 2021

MjuDno-2021-239

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vaalilain 36 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on kokouksessaan 34. päivänä ennen vaalipäivää tarkastettava ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.

Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos
1. ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2. ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka
3. ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Keskusvaalilautakunnalle jaetaan kokouksessa yhdistelmä ehdokashakemuksista.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset ja tekee tarvittavat toimenpiteet.

Päätös

Ehdokasasiakirjoista, jotka toimitettu määräajassa pyydetään toimittamaan seuraavat täydennykset/korjaukset 17.3.2021 klo 16.30 mennessä:
Suomen Kristillisdemokraatit r.p: 
- lomake "Puolueen ehdokashakemus keskusvaalilautakunnalle"
Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.:
- lomake "Puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus"
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.:
- lomake "Ehdokaslista"
Kansallinen Kokoomus r.p.:
- alkuperäinen lomake "Puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus"
Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomat, yhteislista:
- valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjasta valitsijayhdistyksen perustajajäsenen nimen selvennys

 

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta pyysi puolueita toimittamaan täydennyksiä/korjauksia ehdokasasiakirjoihin. Keskusvaalilautakunnalle on 17.3.2021 mennessä saapunut kaikki pyydetyt asiakirjat ja korjaukset. 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy saapuneet ehdokasasiakirjojen täydennykset ja korjaukset.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi saapuneet ehdokasasiakirjojen täydennykset ja korjaukset.