Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todetiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.