Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

MjuDno-2021-256

Kuvaus

Vaalilain 44 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen (keskusvaalilautakunnan) on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalla puolella lehteä painettuna:

1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu, sekä 

2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat.

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 15.3.2021 suorittaman arvonnan mukaisesti järjestys vasemmalta oikealle on seuraava:

1. Perussuomalaiset r.p.

2. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.

3. Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.

4. Suomen Keskusta r.p.

5. Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

6. Kansallinen Kokoomus r.p.

7. Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat yhteislista

Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2.

VaaliL 44 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta 

1. laatii ehdokaslistojen yhdistelmän VaaliL 44 §:n mukaisesti ja

2. saattaa ehdokaslistojen yhdistelmän VaaliL 44 §:n mukaisesti jakeluun ja tiedoksi; torstaina 1.4.2021 ilmestyvään Pitäjänuutiseen koko sivun ilmoitus.
 

 

Eduskunnassa on vireillä vaalilain muutos, joka merkitsee tämän päätöksen tarkistamista uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin.