Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Reino Ahvenainen ja Tuula Astala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Ahvenainen ja Tuula Astala.