Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Heikkilä ja Päivi Lepistö.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Heikkilä ja Päivi Lepistö.