Keskusvaalilautakunta, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
-​ pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
-​ pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
-​ pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
​​​​​​-​ pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Lepistö ja Jenny Reponen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Lepistö ja Jenny Reponen.