Keskusvaalilautakunta, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Presidentivaalista 2024 kuuluttaminen

MjuDno-2023-626

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi, seuraavat asiat:

1) Ensimmäisen vaalin vaalipäivä (sunnuntai 28.1.2024) ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä (sunnuntai 11.2.2024) sekä äänestysalueiden äänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet ja äänestysaika (klo 9-20); ja

2) Ennakkoäänestysajanjaksot (ensimmäisessä vaalissa 17.-23.1.2024 ja toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2024) sekä kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet sekä aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalin toimittamiseen liittyvistä asioista.

Yksi tiedotettava muu asia voisi olla esimerkiksi, että sisäasiainministeriön poliisin suoritteiden maksullisuudesta antaman päätöksen (864/1999) mukaan maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valitiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kuntavaaleissa tai kansanäänestyksessä sekä Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Virallisten kuulutusten lisäksi ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloaikoineen tulisi julkaista myös kunnan kotisivuilla.

Liitteenä luonnos ilmoituksesta, joka on tarkoitus julkaista Pitäjänuutisissa, kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivujen kuulutuksissa. Ilmoitusta kopioidaan jakelua varten kirjastoon, kunnantalon neuvontaan sekä  kauppojen infopisteisiin (S-market, K-market, M-kauppa).

Vaalilaki 49 § 1 ja 2 mom.

Vaalilaki 67 § 3 mom.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta

1. hyväksyy julkaistavaksi oheisen ilmoituksen Pitäjänuutiset lehdessä 4.1.2024 ja välittömästi kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla;

2. kopioi jakelua varten ilmoitusta kirjaston asiointipisteeseen, Hyvinvointikeskuksen arviointi- ja jatko-hoito-osastolle (1.1.2024 geriatrinen arviointiosasto), sekä infopisteisiin kaupoissa (S-market, K-market, M-kauppa).

Päätös

Hyväksyttiin.