Keskusvaalilautakunta, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vaalitoimitsijoiden määrääminen, presidentinvaali 2024

MjuDno-2023-601

Kuvaus

Vaalilaki 17 § Vaalitoimitsijat
 "Ennakkoäänestyksessä kotimaan yleissä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtii vaalitoimitsijat. 
Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa.
Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina ovat:

1. Suomen edustustossa sen päällikkö tai hänen nimeämänsa henkilö;
 2. suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva henkilö;

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä."

Kunnanhallitus on määrännyt 1.11.2021 § 214, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on Monitoimihalli Kisala, aulatila, Urheilutie 1.

Päätösehdotus

1. Keskusvaalilautakunta määrää seuraavat henkilöt vaalitoimitsijoiksi:

*********

Varalle:
*********

2. ​Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan.

Päätös

Hyväksyttiin.