Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ehdokashakemusten vastaanottaminen ja siitä kuuluttaminen

MjuDno-2021-33

Kuvaus

Vaalilain (714/98) 34 §

"Viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisten kokoushuoneistoissa sekä julkaistava kunnallisvaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi (ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä)."

Vaalilain (718/98) 152 §

"Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.00." 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää, että

1. ehdokashakemukset vastaanottaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri,

2. päivä on tiistai 9.3.2021 ja kellonaika on 12.00-16.00,

3. paikka on kunnantalo (Asematie 3), kokoushuone Kalla,

4. kuulutus julkaistaan yhdessä muiden vaaliasioiden kanssa torstaina 18.2.2021 ilmestyvässä Pitäjänuutiset-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-kotisivuilla sekä keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Vaalilain 83 §:n nojalla tästä päätöksesetä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.