Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ehdokkuus kuntavaaleissa

MjuDno-2021-35

Kuvaus

Vaalilain (714/98) 13 §
"...Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa."

Em. perustuen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakunnan jäseniä ilmoittamaan välittömästi keskusvaalilautakunnan sihteerille, kun päätös ehdokkaaksi asettumisesta on tehty, jotta keskusvaalilautakuntaan voidaan kunnanhallituksen toimesta tarvittaessa määrätä riittävä määrä väliaikaisia varajäseniä (VaaliL 14 §).

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan jäsenet merkitsivät asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Vaalilain 83 §:n nojalla tästä päätöksesetä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.