Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kuntavaalien 2021 keskusvaalilautakunnan alustava kokousaikataulu

MjuDno-2021-36

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri ehdottaa vaalilain mukaiset kokousten ja muiden kokousten alustavaksi aikatauluksi seuraavaa:
Ma 15.3.2021 klo 17.00  (ehdokashakemusten tarkastus)
To 18.3.2021 klo 16.00 (ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen)   
Pe 9.4.2021 klo 17.00 (ennakkoäänet)
Ke 14.4.2021 klo 17.00 (ennakkoäänet)
Pe 16.4.2021 klo 19.00 (ennakkoäänten tarkastus, pakollinen)
Su 18.4.2021 klo 15.00 (vaalipäivä)
Ma 19.4.2021 klo 9.00 (tarkastuslaskenta)
Ke 21.4.2021 klo 17.00 (tuloksen vahvistaminen)

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Vaalilain 83 §:n nojalla tästä päätöksesetä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.