Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anja Hartonen ja Christian Malm.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Hartonen ja Christian Malm.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)