Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Erillislisä / Lindholm Eila, Björnström Hannele

MjuDno-2021-663

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta toimii Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymän valtuuston päätöksen ja kunnanhallituksen hyväksynnän mukaisena isäntäkuntana kuntayhtymän toiminnan päättyessä. Tehtävä sisältää talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ajalla 1.9.2021-31.3.2022 erillisen sopimuksen mukaisesti.  Kuntayhtymä korvaa työstä kunnalle on 40 € / h + alv.

Kunnassa tehtäviä hoitaa taloussuunnittelija Eila Lindholm ja henkilöstösuunnittelija Hannele Björnström. Tehtäviä ei ole huomioitu ko. henkilöiden vaativuusarviointiin perustuvassa palkkahinnoittelussa. Uusien tehtävien osalta tulee huomioida, että niiden osalta esimiehenä toimii kuntayhtymän ma. johtaja Marja Närhinen. Kuntayhtymän toiminnan lopetus on kertaluonteinen toimenpide, eikä kaikkea sen edellyttämiä toimenpiteitä voida etukäteen hahmottaa.

KVTES:n II luvun 10§:n mukaan:
"Jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävää siirtymisen tai tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkastetaan , jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä." 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää, että taloussuunnittelija   Eila Lindholmille ja henkilöstösuunnittelija  Hannele Björnströmille maksetaan erillinen tehtäväkohtainen lisä 250 € / kk ajalla 1.9.2021-31.3.2022 em. Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan lopettamiseen liittyvien tehtävien ja vastuiden hoitamisesta. 

Päätös

Hyväksyttiin.