Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Perusopetuksen rehtorin sijaisjärjestelyt

MjuDno-2021-669

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Yhtenäiskoulun rehtori on estynyt hoitamasta virkaansa 9.9.2021 lähtien. Ko. virka on laitettu hakuun tavoitteena täyttää se 1.11.2021 alkaen. Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski esittää liitteenä olevaa sijaisjärjestelyä 9.9.2021 alkaen. Järjestely päättyy viimeistään, kun virka on saatu uudelleen täytetyksi.

Järjestelyn kustannukset eivät ole johdettavissa OVTES:n määräyksistä, joten henkilöstöjaoston täytyy päättää maksettavista korvauksista (Hallintosääntö § 35).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 

  1. päättää, että Kati Hämäläiselle maksetaan johtavan rehtorin tehtävistä 9.9.2021 alkaen erilliskorvauksena 1600 € / kk;
  2. päättää, että Laura Porthenille ja Pirkko Tervolle maksetaan rehtorisijaistuksesta 9.9.2021 alkaen erilliskorvauksena 500 € / kk;
  3. toteaa, että päätös on voimassa siihen saakka, kunnes haettava rehtori on ottanut viran vastaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.