Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 142 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Nykänen ja Jaana Partio.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Nykänen ja Jaana Partio.