Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Rakennusvalvonta / toimistohenkilöiden tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen määräajaksi

MjuDno-2021-665

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan rakennusvalvonta on toiminut normaalista mitoituksesta poikkevalla resurssilla rakennustarkastajan virkavapaan ajan ajalla 1.5.2021-31.10.2021.
Rakennustarkastajan työpanoksen puuttumista on paikattu ostopalvelulla, joskin ostopalvelu ei ole määrältaan tai sisällöltään vastannut läsäolevan viranhaltija työmäärää.
Rakennusvalvonnan toimistopalveluiden  henkilöstöresurssien mitoitus on 1,8 henkilötyövuotta. Palvelusihteeri  Mirja Marttilan koko työpanos kohdistuu rakennusvalvontaan. Toimistotyöntekijä  Hanna Jantusen osalta 80 % työtehtävistä on rakennusvalvontaa ja 20 % teknisen toimen kiinteistöpalvelua. Näin ollen toimistotyöntekijä  Hanna Jantusen osalta tehtävän vaativuuden muutos kohdistuu 80 %:n osuuteen palkasta. Kulunut poikkeuskausi on kuormittanut suuresti toimistohenkilöstöä asiakaspalvelun ja lupaprosessin ruuhkautuessa. Lisäksi toimistohenkilöiden työnvaativuuden arvioinnin kautta heille on tullut lisävastuita asiakkaiden neuvonnassa. Näitä lisävastuita ei ole huomioitu tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä.

KVTES II luku 9 §.
"Viranhaltijalle- ja työntekijälle voidaan määrätä hänen tavanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä tai -vastuita, mikä osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen ja sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto korottaa em. vaativuustekijöihin perustuen

  1. palvelusihteeri Mirja Marttilan tehtäväkohtaista palkkaa 250 €/ kk ajalta 1.5.2021-31.10.2021;
  2. toimistotyöntekijä Hanna Jantusen tehtäväkohtaista palkaa 200 €/kk ajalta 1.5.2021-31.10.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.