Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sisäministeriö, pelastusosasto: Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoton päätöksen muuttamisesta.
Etelä-Savon alue: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

VR-Transpoint 2.7.2020: VAK (Vaarallisten Aineiden Kuljetus) asetuksen mukainen ilmoitusmenettely VAK-vaunujen tilapäisestä säilyttämisestä.
Kuntiin ilmoitetaan tilanteet, jossa VAK-vaunuja jää seisomaan muualle kuin liikenteen turvallisuusvirsto Traficomin nimeämille VAK-ratapihoille.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.7.2020 ESAELY/304/2018: Lausunto raportista: Ympäristövahinko, säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjulla, Kiinnin liikennepaikka.

Kymenlaakson liitto, maakuntavaltuusto 16.5.2020 § 5 Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 hyväksytty.

Vaalijalan kuntayhtymä, yhtymäkokouksen 10.6.2020 pöytäkirja. Ylijäämän palautus jäsenkunnille peruspääoman mukaisesti. Mäntyharjun kunnan osuus on 47 037 €.

Järvi-Suomen kylät ry:n julkilausuma 14.6.2020: Kylä- ja seurantalot vapaiksi kiinteistöverosta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 29.6.2020: Tiedote: Essotelta lähti uusi sairaaloiden yhteistyö- ja työnjakoesityksen Itä-Savoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)