Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kiinteistö Oy Keskivälin korkotukilainahakemus (Hovilinna)

MjuDno-2020-505

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Keskiväli on 3.6.2020 jättänyt kuntaan korkotukilainahakemuksen lausuntoa varten. Kunta on antanut puoltavan lausunnon: kohteissa siirrytään ympäristöystävälliseen kaukolämpöön.

Korkotukilainan vakuudeksi esitetään Mäntyharjun kunnan omavelkaista takausta.

ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ohjeiden mukaan kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista. Kyseessä on vuokratalo Hovilinnan perusparannus ja samalla hakemuksella hankeosuus kohteessa Madepolku/Haukitie rivitalojen kaukolämpöön liittymisestä.
Perusparannuslaina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen valmistumisesta on kulunut 20 vuotta.

Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa ARAn varoista suoraan lainanantajalle, jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy.

Hovilinna, Kauppatie 22
- kerrostalo 3 kpl, kerroksia 2, valmistumisvuosi 1992
- huoneistoja 21, asuntoala yhteensä 1010,5 

Madepolku/Haukitie
- rivitalo 6 kpl, valmistumisvuodet 1999, 2002, 2004
- huoneistoja 24, asuntoala yhteensä 1443

Alustava toteutusaikataulu 6/2020 - 9/2020.

Rahoitus
- korkotukilaina      49 910 € (50 %)
- energia-avustus  49 910 € (50 %)
Yhteensä               99 820 €

Energia-avustuksen saannin edellytys on korkotukilainan nostaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Keskivälille omavelkaisen takauksen 49.910 €:n korkotukilainen vakuudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Koy Keskivälin hallituksen puheenjohtaja Ari Hartonen poistui esteellisenä kokouksesta, HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)