Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 LISÄPYKÄLÄ: Jarkko Isokuortti / kiinteistön myynti (lisäpykälä)

MjuDno-2020-516

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on 10.2.2020 päättänyt, että ********* omaisuudesta ********* kiinteistö luovutetaan Mäntyharjun kunnalle
käytettäväksi ylisukupolviseen taide- ja ympäristökasvatukseen sekä huomion kiinnittäiseen kulttuuri- ja elinympäristöön. Toimintamallina osallistuva budjetointi ja muut ympäristön viihtyvyyteen tähtäävät yhteisölliset poikkihallinnolliset mallit (julkinen taide, puistot, liikkuminen, leikkiminen, kulkeminen, valaiseminen). Tavoitteena aineettoman kulttuuriperinnön nostaminen huomion keskipisteeksi.

Kiinteistön pinta-ala on noin 2,320 ha.
Kiinteistöön kuuluu: asuintalo (rakennettu 1995, pa 135 m2), navetta ja 2 aittaa (purkukuntoisia) sekä vanhatalo (rakennettu 1920, pa 50 m2).

Kiinteistön myynti on annettu hallintojohtajan hankintapäätöksen 2015/12 mukaisesti LKV Kiinteistövälitys A Hokkanen Oy:n hoidettavaksi.

Kiinteistöstä on ostotarjouksen tehnyt *********. ********* kanssa on päädytty liitteestä ilmeneviin kauppakirjaehtoihin. 
Kauppahinnaksi on esitetty 46 000 euroa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunta myy *********kiinteistön ********* 46 000 € kauppahintaan kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)