Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työryhmä / edustajan nimeäminen 2021-2025

MjuDno-2021-684

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä on toiminut Essoten perustamisesta alkaen valtuustokaudeksi nimetty alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Kuntayhtymän hallintosäännössä (1.6.2021,17 §) työryhmä on määritelty pysyväisluontoiseksi toimikunnaksi, jollaisia ovat myös vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallintosäännössä todetaan lisäksi, hallitus määrittelee mainittujen toimikuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet laissa säädettyjen tehtävien lisäksi sekä huolehtii niiden toiminta edellytyksistä.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän tehtävänä on ollut tuoda hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioita näkyviksi, koordinoida kehittämistyötä sekä sovittaa yhteen alueellisia tavoitteita ja tehtäviä. Tehtäviin on kuulunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioiden valmistelu päätöksen tekoa varten, esimerkiksi alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta. Työryhmä on lisäksi seurannut ja raportoinut asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa työryhmän toiminnalla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa alueella.Työryhmän kokoonpanossa otetaan huomioon alueellisuus, monitoimijaisuus, järjestötoiminta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää organisaatiotanne nimeämään edustajanne alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään 1.10.2021 mennessä.

Edellisellä toimikaudella Mäntyharjun kunnan edustajana oli sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää Mäntyharjun kunnan edustajaksi työryhmään sivistysjohtaja Sari Aarniokosken.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistysjohtaja SA, Essote/Pauliina Moilanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)