Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Mikkelin kaupunki
- ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset: vhp 24.9.2021 § 23: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus Kieppi Sawmill Oy
- Mikkelin seudun ympäristöltk 15.9.2021 § 84: Ympäristöltk:n toimintasääntö

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 9.9.2021 ESAELY/304/2018: Mallinnuksen ja selvityksen viivästyminen, säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjun Kinninliikennepaikalla.

Museovirasto 22.9.2021 MV/131/05.01.00/2021: Kajoamislupahakemus 7.7.2021, Mäntyharju, Kajoaminen kiinteään muinaisjäännökseen, Halssinlahti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)