Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Kunnanvaltuuston päätösten 23.8.2021 täytäntöönpano

MjuDno-2021-176

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 23.8.2021
- ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät ole lainvastaisia; sekä

2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 55 Valtuustokauden 2021-2025 ensimmäisen kokouksen koolle kutsuminen ja avaus
- ei toimenpiteitä

§ 56 Valtuuston vaalilautakunta 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja

§ 57 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja

§ 58 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen
- ote: määrätyt Arja Leppäkumpu ja Tuija Setälä

§ 59 Kunnanhallituksen vaali 2021-2023
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja

§ 60 Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja

§ 61 Keskusvaalilautakunnan vaali 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja, keskusvaaliltk sihteeri

§ 62 Rakennuslautakunnan vaali 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja, rakennusltk sihteeri

§ 63 Sivistyslautakunnan vaali 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja, sivistysltk sihteeri, sivistysjohtaja, palvelupäällikkö AO

§ 64 Teknisen lautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja, teknisen ltk sihteeri, tekninen johtaja

§ 65 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta 2021-2025
- ote: valitut, lm-kortiston hoitaja, maanmittauslaitos

§ 66 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten valinta 2021-2025
- ote: valitut, Etelä-Savon käräjäoikeus, lm-kortiston hoitaja

§ 67 Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunta / jäsenen nimeäminen 2021-2025
- ote: valitut, Itä-Suomen poliisilaitos, lm-kortiston hoitaja

§ 68 Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouus / kokousedustajan valinta
- ote: valitut, Etelä-Savon maakuntaliitto, lm-kortiston hoitaja

§ 69 Kymen jätelautakunta / edustajan valitseminen 2021-2025
- ote: valitut, Kouvolan kaupunki, lm-kortiston hoitaja

§ 70 Mikkelin seudun ympäristölautakunta / jäsenen vaali 2021-2025
- ote: valitut, Mikkelin kaupunki, lm-kortiston hoitaja

§ 71 Etelä-Savon pelastuslautakunnan vaali 2021-2025
- ote: valitut, Mikkelin kaupunki, lm-kortiston hoitaja

§ 72 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta 2021-2025
- ote: valitut, Essote ky, lm-kortiston hoitaja

§ 73 Valtuuston kokousten ilmoitustapa ja esityslistan toimittaminen
- ote: valtuuston sihteeri

§ 74 Valtuuston pöytäkirjojen nähtävilläolo ja tarkastus 2021-2025
- ote: valtuuston sihteeri

§ 75 KOY Myllyrinne / rakennusten purkaminen / purkamisen rahoitus
- ote: Koy Myllyrinne toimitusjohtaja AP, taloussuunnittelija

§ 76 Aloitteet 2020
- ei toimenpiteitä

§ 77 Ilmoitus valtuustoryhmästä / Keskustan valtuustoryhmä
- ote: valtuuston sihteeri

§ 78 Ilmoitus valtuustoryhmästä / Kokoomuksen valtuustoryhmä
- ote: valtuuston sihteeri

§ 79 Ilmoitus valtuustoryhmästä / Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä
- ote: valtuuston sihteeri

§ 80 Ilmoitus valtuustoryhmästä / Mäntyharjun Sosialidemokraatit
- ote: valtuuston sihteeri

§ 81 Ilmoitus valtuustoryhmästä / Perussuomalaisen valtuustoryhmä
- ote: valtuuston sihteeri

§ 82 Ilmoitus valtuustoryhmästä / Mäntyharjun Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
- ote: valtuuston sihteeri

§ 83 Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys Hs 116 § / Kirkonkylän entinen koulu
- ote: valtuuston sihteeri

Päätös

Hyväksyttiin.