Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Kuntalaisaloite: Kaislarannantien liikenneturvallisuuden parantaminen

MjuDno-2021-584

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Kauppinen, kunnossapitotyönjohtaja, sini.kauppinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalaiset ovat toimittaneet maanantaina 9.8.2021 Mäntyharjun kuntaan aloitteen Kaislarannantien liikenneturvallisuuden parantamisesta. Aloitteessa esitetään ajohidasteiden asentamista Kaislarannantien tieosuudelle, jotta saataisiin estettyä ylinopeuksia ja niistä koituvaa vaaraa muulle liikenteelle ja jalankulkijoille. Tiellä tapahtuu aloitteen mukaan vuosittain ulosajoja, jotka johtuvat ylinopeudesta ja tahallisesta holtittomasta ajosta. Asia on herättänyt huolta alueen asukkaissa, etenkin kun alueella asuu paljon lapsiperheitä.

Tiistaina 3.8.2021 n. klo 21.30 tapahtui Kaislarannantiellä tieliikenneonnettomuus, jossa auto suistui kuivalla tiellä ja valoisalla kelillä suuresta ylinopeudesta johtuen Kaislarannantieltä n. 30 metrin matkan suoraosuuden päässä sijaitsevan omakotitalon pihanurmelle.

Aloitteen on allekirjoittanut 46 kuntalaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

1. merkitsee aloitteen tiedoksi

2. toteaa, että Mäntyharjun liikenneturvallisuussuunnitelmassa alueelle on alustavasti suunniteltu hidasteita (Lankaniementie/Raututie)

3. kiirehtii alueen turvallisuuden parantamista ja aloitteen mukaisen kohdan lisäämistä suunnitelman toteutukseen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

  1. merkitsee aloitteen tiedoksi;
  2. yhtyy teknisen lautakunnan kannanottoon asiassa ja
  3. saattaa aloitteen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)