Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Lisämäärärahat 2021 talousarvioon

MjuDno-2021-727

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Mäntyharjun kunnan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.12.2020 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toteaa vuoden 2021 toisessa  kolmannesvuosiraportissa, että  teknisen lautakunnan talousarvio on ylittymässä, mistä johtuen on syytä esittää 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet erilaiset palveluiden ostot, joihin on jouduttu turvautumaan henkilöstövajauksen johdosta.

Aiemmin on saatu käyttötalouden lisämäärärahaa 95 000 € Terveyskeskuksen palokatkokorjauksiin ja niiden suunnitteluun sekä 130 000 € Yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojauksen rakentamiseen ja vuokriin. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu myös KOY Myllyrinteen purkamiseen saatu lisämääräraha 450 000 €. Nämä rahat on "korvamerkitty" kohteisiinsa, joten niitä ei voi käyttää muihin menoihin.

Tekninen ltk 27.9.2021 § 94 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laskutus tullee olemaan kuluvana vuonna 29.857.430 €. Tämä on noin 2.224.000 euroa yli Mäntyharjun kunnan talousarviovarauksen 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon seuraavat lisäykset

  1. tekninen lautakunta:  lisämääräraha käyttötalouteen kustannuspaikalle tekninen hallinto 80.000 € ja kuntatekniikka 100.000 €;
  2. kunnanhallitus:  lisämääräraha kustannuspaikalle sosiaali- ja terveyspalvelut / erikoissairaanhoito 840.280 € ja kustannuspaikalle  hyvinvointi- ja terveyspalvelut 1.383.720 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski ja tekninen johtaja Ville Partio olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)