Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Poliisin palveluiden turvaaminen, Leppävirran kunnan vetoomus

MjuDno-2021-670

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Leppävirran kunnanhallitus on 13.9.2021 päättänyt saattaa kaikkien Itä-Suomen kuntien ja kaupunkien sekä alueeltamme valittujen kansanedustajien tietoon oheisen vetoomuksen.
Sama huoli vallitsee laajasti kunnissa ja kaupungeissa. Erityisesti viitataan harvaan asutun itäisen Suomen vaativiin olosuhteisiin, jotka heikentävät poliisin turvallisuus- ja muiden palveluiden saavutettavuutta ja hätätilanteissa vasteaikojen pidentyminen aiheuttaa merkittävän turvallisuushaitan.

Leppävirran kunnanhallitus esittää, että kunnat yhtyisivät vetoomukseen ja näin asialle saataisiin lisää painoarvoa. Tavoitteena on esittää vetoomus Sisäasiain- ja Valtiovarainministereille osoitettuna. Jos kaikki alueen kunnat voisivat olla mukana, ei asiaa voida jäättää huomiotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus yhtyy Leppävirran kunnanhallituksen vetoomukseen poliisin palveluiden turvaamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leppävirran kunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)