Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 143 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Jaana Partio ja Ulla Sohlman.
 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Partio ja Ulla Sohlman.