Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoprosentti 2021

MjuDno-2021-718

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 3.10.2016 § 46 perustanut vesihuoltolaitoksesta eriytetyn taseyksikön 1.1.2016 alkaen. Samalla valtuusto on vahvistanut vesihuoltolaitoksen peruspääoman, avaavan taseen taselaskelman 31.12.2015 pohjalta ja päättänyt jäännöspääoman korkoprosentiksi tilikaudelle 2016 kaksi prosenttia (2 %) sekä todennut, että kunnanhallitus vahvistaa korkoprosentin vuosittain.

Tilikausien 2017, 2018, 2019 ja 2020 jäännöspääoman korkoprosentiksi on vahvistettu 2 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoprosentiksi 2 % tilikaudelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.