Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn päätös 37655/322/20 19.10.2021: Vaalijalan kuntayhtymälle on hyväksytty vuokratalokorkotukilaina. Kohde on saanut erityisryhmien investointiavustuksen.

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 22.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)