Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Kiinteistöveroprosentit 2022

MjuDno-2021-752

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistöverolain mukaan kuntien on vuosittain päätettävä seuraavan vuoden kiinteistöveroprosentit ja ilmoitettava ne verohallinnolle marraskuun 17. päivään mennessä.

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit määrätään laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11,12, 12a,12b, 13 ja 13a §);
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
- vakituisen asunnon veroprosentti 0,41-1,00
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 13 a ja 14§)
- Yleishyödyllisen rakennuspaikan veroprosentti 0,00-2,00
- voimalaitoksen veroprosentti 0,00-3,10

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13a §)
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka (KvL 12a §) 4,10 %
- muut rakennukset (KvL 13 §) 1,15 %

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraaviksi:

- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13 a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka  (KvL 12a §) 4,10 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan "rakentamattoman rakennuspaikan" (KvL 12 a §) kiinteistöveroprosentin osalta 2,00 prosentiksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraaviksi:

- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13 a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka  (KvL 12a §) 2,00 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)