Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 143 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja 
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat:  Seppo Hujanen ja Tapio Hämäläinen.

 

Seppo Hujanen ilmoitti olevansa esteellinen §:n 220 käsittelyssä ja esitti, että valitaan hänen tilalleen toinen henkilö tarkastamaan pöytäkirja.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hämäläinen ja Heta Jukola.