Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Talousarviolainan nostaminen

MjuDno-2021-759

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2021 talousarvion oikeuttanut kunnanhallituksen ottamaan 7,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2021, jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja /tai muuntaa lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.

Kunta on nostanut vuonna 2021 käyttötalouden menoihin 6,0 milj. euroa kuntatodistuslainaa. Lisäksi vuoden 2021 loppuun mennessä tulee rahoitettavaksi investointeja / talousarvion käyttötalouden menoja arviolta 2,0 milj. euroa. Tavoite on, että kuntatodistuksilla hoidetaan kassan maksuvalmius vuoden aikana ja tarvittava lainoitus sidotaan pitkiin viitekorkoihin vuoden loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuodelle 2021  3,053 milj. euron investointiohjelman.

Mäntyharjun kunnalla on tilanteessa 30.9.2021 lainaa yhteensä 20,667 milj. euroa, josta lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. euroa.

Lainatarjoukset 8,0 milj. euron lainasta on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä Nordea Bank Oyj:ltä ja Suur- Savon Osuuspankkilta.
Tarjoukset on pyydetty  20 vuoden laina-ajalle 10 vuoden kiinteälle korolle. Lyhennykset tasaerinä. Optiona pyydettiin mahdollisuus viiden vuoden lyhennysvapaaseen.
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kaikilta em. pankeilta.

Tarjouksissa mainitut korot ovat pyyntöajankohdan indikaatioita. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista.

Saadut tarjoukset ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain tarjouksen saajan ja tämän neuvonantajana toimivien tahojen käytettäväksi, eikä tarjousten sisältöä saa ilmaista muille ilman suostumusta.
Liitteenä olevat tarjousasiakirjat ovat em. perusteella salaisia eikä niitä tai niiden sisältämää tietoa saa antaa kolmannelle osapuolelle tiedoksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyy  Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen lainasta korkovaihtoehto 1.mukaisena. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan korko sidotaan  10 vuoden koronvaihtosopimuskorkoon siten, että korkoindikaatio tilanteessa 18.10.2021 on 0,500% p.a. sisältäen marginaalin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)