Kunnanhallitus, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kunnanjohtajan kehityskeskustelu

MjuDno-2024-101

Valmistelija

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukainen kehityskeskustelu on pidetty 5.2.2024. Kunnanhallitukselle selostetaan kehityskeskustelussa sovituista kunnanjohtajan työn painopisteistä vuodelle 2024. Kehityskeskustelussa todettiin myös, että kunnanjohtajan luontoisetuna olevan ravintoedun arvo tulisi vahvistaa.

Peruste: Johtajasopimus 9.10.2023

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Lantta, kh pj., sari.lantta@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee tiedoksi selostuksen kunnanjohtajan kehityskeskustelusta;
  2. vahvistaa ravintoedun arvoksi 13,50 € ateriaa kohden;
  3. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan antamaan jatkossa tarkemmat soveltamisohjeet ravintoedun osalta.

Päätös

Kunnanhallitus

  1. merkitsi tiedoksi selostuksen kunnanjohtajan kehityskeskustelusta;
  2. vahvisti ravintoedun arvoksi 13,50 € ateriaa kohden;
  3. valtuutti kunnanhallituksen puheenjohtajan antamaan jatkossa tarkemmat soveltamisohjeet ravintoedun osalta.

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui kokouksesta esteellisenä HallintoL 28 § 1 mom. 1 kohta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)